1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Formularz deklaracji można otrzymać, w recepcji MEDiFARM.
  3. Na formularzach wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ), dlatego też nie można przesłać ich faksem ani drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty

(dokumenty obowiązujące wszystkich):

rezygnacja z wyboru dotychczasowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

deklaracja wyboru

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

informacja dla wypełniającego deklarację

dowód potwierdzający opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

(do okazania)