NOWY SYSTEM REJESTRACJI DO LEKARZA

Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił e-WUŚ ogólnopolski system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci do 18 r. życia aktualna legitymacja szkolna.

Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji:

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat

Jak przygotować się do badań:

Badanie krwi:

Do większości badań wystarczy być trzy godziny bez posiłku. Bezwzględnie na czczo, czyli co najmniej 5-6 godzin bez posiłku należy być do pobrania krwi na poziom:

 • cukru,
 • prolaktyny,
 • żelaza,
 • całkowitej zdolności wiązania żelaza..

Co najmniej 14 godzin od ostatniego posiłku powinno upłynąć przed pobraniem krwi na lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy) np. jeśli pobranie ma być o 8 rano, ostatni posiłek to lekki podwieczorek o godzinie 1800. Potem można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.

Jeśli ma być wykonane badanie poziomu cukru na czczo i po obciążeniu należy zgłosić się rano na pobranie krwi na czczo i mieć ze sobą glukozę (50 albo 75 g – według zaleceń lekarza). Po pierwszym pobraniu krwi należy wypić w ciągu 5 minut roztwór glukozy (50 g w 250 ml wody, a 75 g w 300 ml wody). Od tego momentu kolejne pobranie krwi na cukier – w zależności od zlecenia lekarza – po dwóch godzinach albo po godzinie i dwóch. W tym czasie nie wolno już nic jeść ani pić.

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak:

 • poziom hormonów (poza prolaktyną),
 • test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne,
 • hemoglobina glikowana,
 • PSA i inne markery nowotworowe,
 • ASO,
 • immunoglobuliny,
 • CRP,
 • grupa krwi,
 • antygeny HBs, HCV, HIV.

Ogólne badanie moczu:

mocz pobiera się z pierwszej porannej próbki do czystego pojemnika (można go nabyć w aptece lub w laboratorium).

Mocz na posiew:

mocz pobiera się z pierwszej porannej próbki, ale należy zachować pewne szczególne warunki:

 • pojemnik na mocz musi być sterylny (jałowy),
 • przed pobraniem moczu należy obmyć dokładnie okolice narządów płciowych mydłem i wodą,
 • pierwszą porcję moczu ( z tzw. początkowego strumienia), która zwykle jest zanieczyszczona przez bakterie bytujące na błonie śluzowej cewki moczowej) należy odrzucić, a dopiero mocz z tzw. środkowego strumienia powinien być zbierany bezpośrednio do pojemnika,
 • należy uważać, aby nie dotknąć brzegiem pojemnika do okolic narządów płciowych (zanieczyszczenie bakteriami),
 • mocz powinien być niezwłocznie dostarczony do labortorium, a jeśli nie jest to możliwe, należy przechować go w lodówce.

USG jamy brzusznej:

przed badaniem min. 6 godzin należy pozostać na czczo,
w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna,
wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 1-1,5 litra niegazowanego płynu (woda),
zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

USG sutków

USG sutków:
najlepiej wykonywać badanie między 1-10 dniem cyklu miesiączkowego,
zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań, w tym mammografii (jeśli była wykonana).

USG tarczycy:

badanie nie wymaga specjalnego przygotowania,
zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań .

USG narządu rodnego:

do badania sondą przezpochwową nie ma specjalnego przygotowania,
w badaniu przez powłoki brzuszne wymagane jest uprzednie wypełnienie pęcherza moczowego.

Badanie ekg

nie wymaga specjalnego przygotowania, zalecany jest jedynie chwilowy odpoczynek bezpośrednio przed badaniem.

Badanie ciśnienia:

Z uwagi na to, że wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się wielokrotnie w ciągu doby, zwykle zalecane jest mierzenie ciśnienia: o stałej porze, w tych samych warunkach, po przynajmniej 5 minutowym odpoczynku.

Zaleca się również, aby przez co najmniej 30 minut przed pomiarem ciśnienia nie pić kawy, nie pić mocnej herbaty, nie palić papierosów.