Nocna i świąteczna pomoc medyczna


Po godzinach pracy poradni oraz w dni wolne od pracy – opiekę medyczną lekarską (porady Lekarza Rodzinnego) i pielęgniarską (np. iniekcje i zabiegi pielęgniarskie zlecone przez Lekarza Rodzinnego) zapewnia

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36

centrala 44 685 47 00

izba przyjęć 44 681 08 22 lub 44 681 08 23