Jak zostać naszym pacjentem

  1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Formularz deklaracji można otrzymać, w recepcji MEDiFARM ,
  3. Na formularzach wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ), dlatego też nie można przesłać ich faksem ani drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące wszystkich: